جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139510141622424435 Mitosis detection in breast cancer histological images based on texture features using AdaBoost
Sooshiant Zakariapour
Mehdi Ezoji
Hamid Jazayeriy
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)