جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13950506813292967 A new Sparse Coding Approach for Human Face and Action Recognition
Mohammad Reza Karami-Mollaei
Reza Ghaderi
Mohsen Nikpour
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)