جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139308031619312802 Node to Node Watermarking in Wireless Sensor Networks for Authentication of Self Nodes
Seyed Morteza Nourian
Hasan Farsi
2 13950708115083468 Data Aggregation Tree Structure in Wireless Sensor Networks Using Cuckoo Optimization Algorithm
Elham mohsenifard
Ali Ghaffari
3 139505171555383056 Coverage Improving with Energy Efficient in Wireless Sensor Networks
Amir Pakmehr
Ali Ghaffari
4 139510151121234449 Crisis management using spatial query processing in wireless sensor networks
Seyed Majid Mazinani
Mohammad Shakeri
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)