جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139505062137112979 Improving Accuracy, Area and Speed of Approximate Floating-Point Multiplication Using Carry Prediction
Hooman Nikmehr
marziye fathi
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)